Halatların Tambura Sabitlenmesi ve Sarılması

Halatlar sıfır iç gerilme ile üretilmektedir. Tambur üzerinde düzensiz sarım işlemi, iç gerilmeleri arttırır. Bu durumda halatın ömrü kısalır.


A ) Üstten sarım - soldan sağa - Sağ sarım halat kullanılmalıdır.
B ) Alttan sarım - sağdan sola - Sağ sarım halat kullanılmalıdır.
C ) Üstten sarım sağdan sola - Sol sarım halat kullanılmalıdır.
D) Alttan sarım - soldan sağa - Sol sarım halat kullanılmalıdır.

İdeal Yiv Açıklığı

Halat ve yiv arasındaki temas yüzeyi arttıkça, aşınma ve servis ömrü azalmaktadır. Halat yuvası çapı, çap mastarı kullanılarak ölçülür. Halat toleransı %5 olarak düşünüldüğünde açılmış olan yivlerin min. halat anma çapından  %5 daha büyük olması gerekmektedir. Yiv toleransı max %5'dir.