Halatlar Hakkında Önemli Bilgiler

Halatın Bileşenleri

1.Demetleri meydana getiren teller,
2.Bir öz etrafında helisel olarak sarılmış demetler ve halatın merkezinde, demetlere destek görevini yapan öz şeklinde ifade edilmiştir.

Halatın Çapı Ölçümü
Halat çapı, halat dış tel ve demetlerini çevreleyen  ve tüm halat kesitini içine alan çemberin çapıdır.Halat çapı ölçümünde ölçü cihazı çenelerinin mutlaka en dış iki demete teması gereklidir.

Halat Özü

Halatlar Kendir öz, Çelik öz ve Damar öz olarak üç gruba ayrılmaktadır.